www.dy8888.com_澳门第一娱乐(官网)欢迎您

集团领导GOLDEN VORTEX FUND NEWS

 

董事局主席:刘显权

编号:CCDI-010001

 

           

副主席:石    明          副主席:林星光            副主席:陈冠源           副主席:刘冠军

编号:CCDI-010002       编号:CCDI-010003         编号:CCDI-010004        编号:CCDI-010005


     

主席助理:陈俊明       主席助理:张立伟

编号:CCDI-020004        编号:CCDI-010010